تست فعالیت ریوی

آزمایش عملکرد ریوی (PFTs) گروهی از آزمایشات است که میزان عملکرد ریه های شخص را اندازه گیری می کند. این شامل اینکه چقدر شخص می تواند نفس بکشد و ریه های وی چگونه می توانند اکسیژن را به بقیه بدن وی برسانند میباشد.

از این آزمایش برای تشخصیص امراض ذیل استفاده میگردد:

 • آسم
 • آلرژی
 • برونشیت مزمن
 • عفونت های تنفسی
 • فیبروز ریه
 • برونشکتازی ، وضعیتی که در آن مجاری هوایی در ریه ها کشیده و گسترش می یابد
 • COPD ، که قبلاً به آن آمفیزم گفته می شد
 • آزبستوز ، بیماری ناشی از قرار گرفتن در معرض آزبست
 • ساركوئیدوز ، التهاب ریه ها ، كبد ، غدد لنفاوی ، چشم ها ، پوست یا سایر بافت ها
 • اسکلرودرما ، بیماری است که بر روی بافت وصل شونده شخص تأثیر می گذارد
 • تومور ریوی
 • سرطان ریه
 • ضعف عضلات دیواره سینه