ام آر آی (MRI)

دستگاه ام آر آی از امواج قوی مقناطسی و امواج رادیو جهت ایجاد تصاویر مشرح از داخل بدن انسان استفاده مینماید که این کار بدون نیاز استفاده از دستگاه اکسری انجام میگیرد. این دستگاه هر قسمت کوچک از بدن انسان را جدا جدا  اسکن نموده و در نهایت یک عکس سه بعدی می سازد.

ما با سرمایه گذاری در بخش ام آر آی زمینه خدمت به مردم عزیز را از طریق ارائه سریع و دقیق ایمیجینگ توسط مدرن ترین دستگاه های دنیا فراهم نمودیم. خدمات ایمیجینگ ما توسط تیم رادیوگرافی حرفه ای و آموزش دیده انجام میگردد. گزارشات کلینیکی ما توسط متخصصین خبره در رادیولوژی تهیه می گردد.

دانلود فایل راهنمای بیشتر MRI