ماموگرافی (Mammography)

ماموگرافی دیجیتالی با ماموگرافی عادی متفاوت میباشد.  ماموگرافی دیجیتال جزئیات بیشتری را ارائه می نماید ، و به رادیولوژیست ها معلومات کافی می دهد تا آنها بتوانند بهترین ارزیابی ممکن را داشته باشند.  با استفاده از تصاویر دیجیتالی ، داکتر می تواند قسمتهای مختلف نسج پستان را در تصویر بزرگنمایی ، و بهینه سازی کند بدون اینکه بخواهد تصاویر اضافی بگیرد.

ماموگرافی دیجیتال  به ویژه در خانم های جوان که غالباً پستان های متراکمتر دارند استفاده شود، چون در چنین موارد انجام این کار با ماموگرافی معمولی دشوار است.

با استفاده از فنآوری دیجیتال ، روند سریعتر انجام شده و تصویر های بهتری برداشته میشود که باعث رضایت مریض میگردد. برای انجام این نوع ماموگرافی، مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت  در خدمت مردم عزیز میباشد.

دانلود فایل راهنمای بیشتر ماموگرافی