رادیولوژی مداخله ای و بیوپوسی

این نوع رادیولوژی نیاز به تجهیزات پیشرفته طبی و تکنولوژی دارد تا داخل بدن را دیده و موارد که نیاز به جراحی دارد را نشان دهد. با استفاده از دستگاه های التراسوند، اکسری، کت اسکن، ام آر آی، و دیگر روش های ایمیجینگ، متخصص رادیولوژی می تواند موارد خطر ناک را شناسائی نموده و در جهت بهبود وضعیت مریض اقدامات به موقع را انجام دهد تا مریض زودتر صحت یاب شود.

پروسه رادیولوژی مداخله ای با تعیین راه از طریق راهنمایی های ایمیجینگ شروع می شود. بعد از آن از یک سوزن کوچک و یا سوند برای ادامه پروسه استفاده می گردد. بیشتر پروسجر ها بعد از انجام،  زمان کمتری برای نظارت نیاز دارند اما تهاجمی نامیده می شوند.  تجهیزات پیشرفته این امکان را فراهم نموده که متخصص مربوطه  بهترین گزینه را انتخاب نماید و مشکلات را پیدا نموده و جهت تداوی اقدام نماید. روش های عصری پروسیجر رادیولوژی مداخله ای، درد کمتری داشته، اغلب نتیجه بهتر داشته و با استفاده از این روش ها بیمار زودتر صحت یاب می شود.