آسیب شناسی عمومی

یک آسیب شناس عمومی با جنبه های اصلی همه شاخه های طبابت لابراتواری آشنا است. این متخصصین در آسیب شناسی آناتومیک، سیتولوژی، آسیب شناسی شیمیایی، میکروبیولوژی، خون شناسی و بانک خون آموزش می بینند و معمولاً در یک یا دو مورد از این رشته ها با علایق خاص کار می کنند.