پیام بورد موسسین مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت

عدم موجودیت یک مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ معیاری باعث شد تا اعضاء هیئت رهبری مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت در سال 1397 به فکر ایجاد این مرکز  در شهر هرات افغانستان گردند.

کار ساختمانی این مرکز چند منظوره طی پنج طبقه به مساحت مجموع حدود 2000 متر مربع در سال 1399 به اتمام رسید و در همین سال پروژه، تجهیز و به بهره برداری سپرده شد. این مرکز کار خود را با ارائه خدمات ایمیجینگ و تشخیصیه شروع نموده و بعدا بخش های معاینات چک اپ صحی و لابراتوار به آن علاوه گردیده است.

هدف از ایجاد این مرکز سهم گیری در پروسه ارتقاء خدمات ایمیجینگ و تشخیصیه در افغانستان میباشد. بخش های ایمیجینگ و تشخیصیهء این مرکز آزمایشات و و خدمات تشخیصیه ای مختلف تخصصی طبی را انجام میدهد که انجام یک تعداد این خدمات در هیچ مرکز دیگری در سطح کشور ممکن نمی باشد.

هدف ما ارائه خدمات تشخیصی مدرن و با کیفیت بوده و دیگر نیاز نیست مردم ما بخاطر انجام این خدمات تشخیصیه بخارج از کشور سفر نمایند.

از طریق آموزش مداوم برای کارمندان و ایجاد سیستم مدیریت و نظارت به سویهء بین المللی، ما توانستیم به هدف دیگر خود که همانا ایجاد یک مرکز تشخیصیه کیفیت محور باشد برسیم.

برنامه ما برای آینده تاسیس مراکز پیشرفته تشخیصیه و ایمیجینگ و تسهیل ساخت شفاخانه های تخصصی در سرتاسر افغانستان میباشد که خود باعث ایجاد زمینه همکاری متقابل و موثر با شفاخانه های خصوصی و دولتی خواهد گردید.