چک اپ گوش، بینی و گلو (ENT)

ای ان تی یا Otolaryngology یک تخصص طبی است که به اختلالات و شرایط ناحیه گوش، بینی و گلو (ENT) و مناطق مرتبط با سر و گردن می پردازد.

اگر فرد مشکلی مربوط به گوش ، بینی یا گلو  داشته باشد، ممکن است لازم باشد تا فرد یک آزمایش گوش و حلق و بینی در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ حکمت  انجام دهد.

در بخش گوش و حلق و بینی این مرکز از جدیدترین فناوری برای تشخیص اختلال فرد استفاده می شود.