اندوسکوپی

آندوسکوپی روشی است که در آن قسمت داخلی بدن شخص با استفاده از ابزاری به نام اندوسکوپ بررسی می شود. آندوسکوپ یک لوله طولانی و نازک و انعطاف پذیر است که در یک انتها دارای منبع نور و کامره است که برای مشاهده داخل معده یا روده از آن استفاده می شود.

استفاده از آندوسکوپی یک روش ایمن و بسیار موثر برای شخص میباشد و توسط آن داکتر متخصص میتواند شواهدی از خونریزی ، تورم ، رشد غیرمعمول یا زخم را بررسی کند و همچنین می تواند برای جستجوی علائم اولیه سرطان در روده تحتانی از اندسکوپی استفاده نماید. در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت خدمات آندوسکوپی با کیفیت بالا ارائه می شود.