سی تی اسکن (CT-Scan)

سی تی اسکن یک دستگاه حرفه ای تشخیصیه اکسری میباشد که تصاویر واضح از داخل بدن را تولید میکند. از سی تی اسکن برای دیدن انساج نرم، هوا، مایعات، استخوان، رگ ها و دیگر ساختمان های داخلی بدن استفاده گردیده این فعالیت باعث میشود تا داکتران مشکلات داخل بدن را تشخیص بدهند.

تکنالوژی جدید این امکان را ایجاد نموده است که سی تی اسکن بدون درد، بدون استرس و فشار روحی و بسیار سریع انجام گیرد. در بعضی موارد برای انجام سی تی اسکن ممکن از “ماده کانترست” که ممکن بشکل نوشیدنی و یا آمپول باشد استفاده گردد که این کار باعث ایجاد تصویر های واضح تر میگردد. در مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت مدیریت و استفاده سی تی اسکن توسط تیم حرفه ای و آموزش دیده انجام می گردد که این باعث توجه به مشتری و رضایت شان می گردد.

دانلود فایل راهنمای سی تی اسکن