سی تی انجیوگرافی و اسکن قلبی

یکی از بهترین های تکنولوژی معرفی سی تی اسکن ملتی سلایس با 128 سلایس میباشد. این دستگاه به ما اجازه میدهد تا روی 128 تیکه پروسه ایمیجینگ را انجام دهیم.

یکی دیگر از خوبی های این دستگاه تهیه تصاویر بهتری از داخل بدن با کیفیت خیلی بالا میباشد. این دستگاه کاربرد فراوان دارد که شامل سی تی کاردیک ، اندسکوپی مجازی و سی تی انجیوگرافی میشوند.