با ما به تماس شوید.

 • آدرس:

  افغانستان، هرات، سرک 30 متره باغ آزادی، روبروی کودکستان بی بی سمیه.

 • آدرس ایمیل:

  info@hmic.af

 • شماره تماس:

  0797312020
  0780912020

  captcha