بیوشیمی

بخش های تخصصی بیوشیمی طیف گسترده ای از تحقیقات انجام شده توسط انواع روش ها و تکنیک های پیشرفته را ارائه می دهد.
این تحقیقات شامل تجزیه و تحلیل پروتئین، غدد درون ریز استروئیدی، سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن، فلزات ردیابی، آزمایشات مولکولی / ژنتیکی، انواع آزمایشات توسط طیف سنجی جرمی و آنالیز سنگ کلیه می باشد.