مطالب توسط HMIC

سیتی انجیو

بازدید کننده محترم، بخش سیتی انجیو (CT Angio) مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت بطور روز مره خدمات مختلف سیتی انجیو را با کیفیت بالا (با استفاده از دستگاه پیشرفته سیتی اسکن 128 سلایس) ارائه میدهد. لطفا برای در یافت انواع خدمات سیتی اسکن بعد از مشوره با داکتر معالج خود به مرکزتشخیصیه و ایمیجینگ […]

ام آر آی

بازدید کننده محترم، در مرکز تشخیصیه و ایمیجیگ طبی حکمت خدمات مختلف ام آر آی با استفاده از دستگاه ام آر آی زیمنس پیشرفته بطور روز مره انجام میگردد. لطفا برای در یافت خدمات ام آر آی بعد از مشوره با داکتر معالج خود به مرکزتشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت تشریف آورید. حکمت! دقت و […]