چک اپ چشم

معاینه چشم شامل یک سری آزمایشات برای ارزیابی بینایی و بررسی بیماریهای چشمی میباشد. داکتر چشم ممکن است از ابزارهای مختلفی استفاده کند ، چراغهای روشن را مستقیماً در چشمان فرد بتابد و از شخص بخواهد تا از لنزهای متفاوت جهت دیدن علامات استفاده کند. هر تست در طی معاینه چشم ، جنبه متفاوتی از بینایی یا سلامت چشم فرد را ارزیابی می کند.
معاینه چشم به تشخیص مشکلات چشمی در اولین مرحله کمک می کند. معاینات منظم چشم به داکتر متخصص این امکان را میدهد تا مشکلات بینائی خود را اصلاح یا انطباق دهید. همچنین داکتر چشم بعد از معاینه چشم فرد نکاتی ارزنده ای را  در مورد مراقبت از چشم به فرد ارائه میدهد.

خدمات تشخیصیه بخش چشم مرکز تشخیصیه و ایمیجینگ طبی حکمت قرار ذیل میباشد:

1- چک آپ کامل مریضان شکر، فشار خون و مریضان عصبی در ارتباط با عوارض چشمی
2- مشاوره جنتیک در خصوص امراض چشم
3- معاینه کامل چشم با دستگاه های دیجیتل
4- عکس برداری از شبکیه چشم
5- معاینات ایکوگرافی و سونوگرافی چشم
6- لیزر آب سیاه و کدورت های لنز
7- معاینات بایومتری و اسکن چشم
8- معاینات میدان دید به وسیله دستگاه پیریمتری دیجیتالی
9- بینایی سنجی دیجیتالی
10- معاینات توموگرافی طبقات عصبی چشم با دستگاه دیجیتالی سه بعدی OCT
11- توپوگرافی و پکی متری چشم با دستگاه های پیشرفته دیجیتالی